Vol633女神朱可儿Flower三亚旅拍泳池蕾丝内衣湿身秀豪乳诱惑写真49P朱可儿尤蜜荟

Vol633女神朱可儿Flower三亚旅拍泳池蕾丝内衣湿身秀豪乳诱惑写真49P朱可儿尤蜜荟

 大抵结胸与痞,皆应下之,若表未解,不可攻之,仲景曰、当先解表,待表解乃可攻之,解表宜桂枝汤,攻痞宜大黄黄连泻心汤。俾清无上逆朐咽等症,不过胃家津液大耗,热邪上炽可虞。

虽与伤寒相似,切不可作伤寒治之。 又有一种阴寒症,水极反来□火,亦现黑胎等症,其胎必湿冷而滑,不燥不涩,不渴不热,脉必沈细,症必足冷,又当以四逆汤温之。

在里者,因阳明内实失下而致,必心腹胀满,治宜攻下。刺入七分,灸五壮。

若以下后或发汗后,而大便乃不通者,此津液内竭,宜用蜜导或□胆导法。 营分受热,则血液受劫,心神不安,夜甚无寐,或斑点隐隐。

因思而远慕,谓之虑。背为阳,腹为阴。

八素注云∶发际在上星下一寸毛内之。始终总以土中提出少阳为洽痢一大关键。

Leave a Reply