No018灰丝玉足高跟写真套图30P丝袜模特Legku丝袜

No018灰丝玉足高跟写真套图30P丝袜模特Legku丝袜

《素问》治酒风身热汗出,用泽泻、生术、麋衔,以其利膀胱湿热也。 取根捣汁,治蛔攻心痛。

 其言起阳气、解诸毒者,胃气升发,诸邪毒自不能留而解散矣。发明蟾酥辛温,其性最烈,凡用不过一分。

自腰以后甚利,能通大小便,取以治水最效。更主痘疮发痒。

河西及甘州者良。同生姜咀嚼亦治寒痰喘嗽。

 忌黑豆,宜用滚水泡数次,切之不可久浸,《本经》主中风伤寒,头痛寒热,惊悸逆气,血痹死肌,去三虫。干面益胃强肝,湿面生痰助湿,初夏新者尤甚。

《本经》主痈肿疽疮,散结气止痛,除热、目中赤,小儿惊痫,温疟,女子阴中肿痛,发明白蔹性寒。漂净炙黄,捣细末,同糖霜食之。

Leave a Reply