No2955嫩模陆萱萱下班偶遇主题私房半脱牛仔裤露肉丝裤袜撩人诱惑写真60P陆萱萱秀人网

No2955嫩模陆萱萱下班偶遇主题私房半脱牛仔裤露肉丝裤袜撩人诱惑写真60P陆萱萱秀人网

三焦闭塞,水道不通,皮肤胀满,身体羸败,故形不可与衣相保也。赤脉下贯瞳子,以邪毒之陷,深贼阴分而然,死之征也,然脉见二三者,其气散而缓,脉聚为一者,其毒锐而专,此又死期迟速之有异也。

有其少必有其多,故阳厥多阳,阴厥多阴也。 邪着孙络成积者,其积能往来上下,盖积在大肠、小肠之络,皆属于经,其络浮而浅,缓而不急,不能句积而留止之,故移行于肠胃之间,若有水则凑渗注灌,濯濯有声。

所论喘息不得卧者,有肺、胃、肾三脏之异。 卫气周环,岂有日下之理?

一剂可知其效,二剂可已其病。 有经症,有腑症,有半表半里症,不可不知也。

厥则阳气并于上,阴气并于下。或寒气伤脏,则为吐为泻,或因寒生热,则为惊为疳。

脉法者,风之伤人也,或为寒热,或为热中,或为寒中,或为疠风,或为偏枯,或为风也,其病各异,或内至五脏六腑,其名不同。 彼婴儿以未成之血气,嫩薄之肌肤,较之大人相去百倍,顾可令其带寒耶?

Leave a Reply