TGIRLsing千娇百媚写真集49Psing推女神X-TGIRL

TGIRLsing千娇百媚写真集49Psing推女神X-TGIRL

若色微黄,手足温者,易愈。在膀胱,则曰州都之官,津液藏焉。

又云∶皮水为病,四肢肿,水气在皮肤中,四肢聂聂动者,防己茯苓汤主之。上焦胸腹不得受其熏布,亦随而为虚痛也。

桔梗汤亦治血痹。食物停积,气碍不行,故痛。

是知束骨利机关者,必藉乎宗筋,而宗筋又藉阳明之荣润,故治痿者独取阳明也。若湿热相火郁甚,久而不愈,则脾气积而不运,肾气散而不藏,致腹胀如有水状者,是脾肾两败,故不治也。

津液既涸,脉应涩滞,而反滑数者,蓄热腐化,挟有脓血之象,即谓之数实亦可。沉则为水,迟则为寒。

 甚即以石韦去毛,瞿麦穗、木通各四钱,陈皮、茯苓各三钱为末。病在膈上者,吐脓血。

Leave a Reply